Laissez-nous votre message

Poissons Ballons & Coffres

Ostraciidae,  Diodontidae & Tetraodontidae

Canthigaster valentini...

31,20 €
Canthigaster valentini - M (5 – 6 cm)
31,20 €

Canthigaster solandri – M

31,20 €
Canthigaster solandri - M (5 – 6 cm)
31,20 €

Canthigaster...

35,20 €
Canthigaster margaritata – M (4 – 5cm)
35,20 €

Arothron...

112,00 €
Arothron nigropunctatus - XXL (14 – 16 cm)- Poisson ballon à tâches noires
112,00 €

Canthigaster solandri – S

30,40 €
Canthigaster solandri - S (3 – 5 cm)
30,40 €
Affichage 1 - 5 de 5 articles